http://www.budrem.ecom.com.pl/
Budrem

Firma powstała 01.03.1988 r .

Od początku swej działalności firma zajmowała się wykonywaniem sieci i instalacji wodnych,kanalizacyjnych, gazowych ,centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji solarnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W ostatnim czasie rozszerzyliśmy swoją działalność o roboty towarzyszące przy wykonywaniu sieci zewnętrznych tj.:

  • nawierzchnie z kostki brukowej
  • chodniki
  • drogi dojazdowe.
  • obiekty sportowe

Posiadamy doświadczenia w projektowaniu i wykonawstwie instalacji w obiektach:

  • przemysłowych
  • zabytkowych
  • budynkach wielo i jednorodzinnych

kontakt:
email :
budrem1@gmail.com ; budrem2@gmail.com