http://www.budrem.ecom.com.pl/
Budrem 

 Oferujemy: projektowanie i wykonanie 
 

  •  sieci i instalacji wod-kan
  •  instalacji c.o
  •  sieci i instalacji gazowych
  •  nawierzchni drogowych
  •  obiektów sportowych 
  •  przydomowych oczyszczalni ścieków
  •  instalacji solarnych

 

Realizujemy kompleksowe wykonanie instalacji w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, zabytkowych i obiektach przemysłowych oraz zewnętrzne sieci :

 

  •  centralnego ogrzewania
  •  wodno-kanalizacyjnej  
  •  gazowej